2013. december 2., hétfő

SAJTÓKÖZLEMÉNY
CIVILEK A PÁLYA SZÉLÉN?


A NAGYVÁRADI CIVIL KEREKASZTAL KÖZLEMÉNYE

Mivel közeledik az év vége, valamint a Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK) megalakulásának négyéves évfordulója szükséges röviden összegezni az utóbbi időben történteket és körvonalazni a 2014-es terveket.

A Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK) 2009. december 9-én alakult meg dr. Fleisz János a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) elnöke kezdeményezésére, fő célja a nagyváradi magyar civil szervezetek összefogása, működésének egybehangolása, a magyar vagy magát magyar jellegűnek tartó civil szervezetek érdekeinek képviselete, illetve a nagyváradi magyarság művelődési, egyházi, oktatási, szociális, gazdasági, társadalmi vagy más természetű közösségi ügyeinek felkarolása.

A Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK), a pártpolitikai illetve ideológiai részérdekeken felülemelkedve, jogosult közösségi kérdésekben véleményt kialakítani és állást foglalni.  A 26 alapító közül a civil érdekvédelmi szervezetből kilépett a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, ugyanakkor beléptek a Biharország Civil Társulás és legutóbb a Nagyváradi Diakónia Keresztyén Alapítvány, ezzel jelenleg 27 szervezet alkotja a Nagyváradi Civil Kerekasztalt, amely ilyen tekintetben a nagyváradi magyar civil szervezetek közösségének legreprezentatívabb képviselője.

Ebben az évben a Kerekasztal áprilisban a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetségével közösen szervezett Civil Társadalom Napja alkalmával gyűlt össze, ahol elemezték a váradi független civil élet mind mostohább helyzetét és a továbblépési lehetőségeket. 2013-ban az együttműködés a közös magyar nemzeti célokért elfogadható volt, viszont az aktív szerepvállalás a civil érdekvédelem érdekében és a szükséges civil kontroll, amely nélkül nem létezik valódi demokrácia még kevésbé valósult meg, pedig a civil kerekasztallal a tevékenység keretei adottak, de ezzel élni kell(ene), ahhoz hogy egy valóban pártoktól független erős civil mozgalom létezzen városunkban.

Az NCK ügyvezetője 2013-ban is Meleg Vilmos a Szigligeti Alapítvány vezetője volt, az intézményes hátteret továbbra is a Posticum biztosította számára, a honlap kezelője és a hírlevél szerkesztője pedig Kelemen Mária .

Az év során az NCK képviselőjét meghívták a Festum Varadinum ünnepségsorozat szervezését ellátó 2013-ban hosszabb idő után újjáalakult Varadinum Alapítvány Kuratóriumába, ahova többségi döntéssel dr. Fleisz Jánost a BINCISZ elnökét nevezték azzal a kitétellel, hogy akadályoztatása esetén a civil szervezetek képviseletét Meleg Vilmos az NCK ügyvezetője látja el. Hasonló felkéréseket a Nagyváradi Civil Kerekasztal 2014-ben továbbra is elfogad, azonban a nagyobb rendezvények pártfüggővé válása miatt javasolt, hogy a jövőben ilyen esetekben csak tanácskozási joggal vállalja a részvételt.

Fontos színtere volt az NCK tevékenységének a levelezési cím: nckerekasztal@gmail.com , a hírlevél: http://nckhirlevele.blogspot.ro/, a honlap https://sites.google.com/site/ncknagyvaradicivilkerekasztal/, és az ott található eseménynaptár működtetése. Ez utóbbi rendszeres frissítése érdekében ismét arra kérjük a tagszervezeteket, hogy havonta tájékoztassák az NCK-t a megszervezendő eseményeikről az nckerekasztal@gmail.com , email címen. Az NCK honlapjára fel lehet tenni az eseményeket, így nem csak népszerűsíthetik azokat, hanem tájékozódhatnak is arról, hogy melyik napon milyen esemény várható, így jobban elkerülhető az utóbbi időben tovább mélyült egymásra szervezés is.

2014-ben az eddigi működési keretek megmaradnak, így a közös rendezvények és események hasonlóak lesznek, nagyobb saját rendezvény a jövő év decemberi ötéves jubileum lesz.

Vannak akik, a jelenlegi látszatdemokrácia körülményei között azt tartják, hogy tehetnek bármit a civil szervezetek és vezetőik, a politikai szervezetek, akik az anyagi erőforrásokat birtokolják, úgyis maguk képére formálják a társadalmat és örök kampányolásukkal minden független kezdeményezést letörnek, vagy ha ez nem sikerül lenyúlnak. Ebben sok az igazság, azonban meg vagyunk győződve arról, hogy hosszú távon ez nem tartható, hiszen az egész társadalom érdekelt abban, hogy létrejöjjön egy valódi részvételi demokrácia, ahol nem csak szűk párt- és csoportérdekek érvényesülnek. Hisszük, hogy a közeljövőben a civilek nem csak a pálya széléről fogják szemlélni a fontosabb történéseket, hanem azok aktív formálóivá válnak. Emiatt is azt tartjuk, hogy a Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK) egy olyan fórum, amelyre szükség lesz a jövőben is a közös célok elérése érdekében.

 Nagyvárad, 2013. december 2.
              
Dr. FLEISZ JÁNOS                                                          MELEG VILMOS
az NCK  kezdeményezője,                                               az NCK ügyvezetője,
                            a BINCISZ elnöke                                              a Szigligeti Alapítvány elnöke
                                                                                 
                 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése