2015. január 15., csütörtök

HAGYOMÁNY ÉS CIVIL ÉPÍTKEZÉS - 15 ÉVES A BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (BINCISZ)


A Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ), mint a nagyváradi, partiumi magyarság első civil szövetsége 15 évvel ezelőtt jött létre 14 tagszervezet részvételével.  

A BINCISZ első tisztségeket is kijelölő ülését 2000. január 20-án tartotta, amikor elnöknek a kezdeményező dr. Fleisz János egyetemi tanárt választották, alelnököknek Kelemen Mária egészségügyi asszisztenst és Bethlendi István vállalkozót, titkárnak pedig Varga András mérnököt. 

A szövetség bejegyzésére 2001. február 19-én került sor. A BINCISZ-t kezdettől fogva partnerként kezelték az egyházak, a politikai szervezetek és a többi civil szervezet. 2001-ben a BINCISZ az EMKE társszervezete lett, majd 2002 elején irodahelyiséghez jutott. 

A BINCISZ és elnöke megalakulásától kezdve részt vett a Festum Varadinum rendezvények megszervezésében és lebonyolításában. 

Az évek során számos szervezettel és intézménnyel épített ki szoros kapcsolatot, így a budapesti Magyar Népfőiskolai Társasággal, az Anyanyelvi Konferenciával, a Berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési Központtal, a Bihari Népfőiskolával, a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesülettel, a Megyei Népfőiskolai Egyesület Debrecennel, a tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal, a szarvasi Szarvasért Alapítvánnyal, a Jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társasággal, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségével, a Nagyváradi Civil Kerekasztallal, legutóbb pedig  a budapesti Civil Együttműködési Tanáccsal stb.  

A BINCISZ-be az idők során 23 szervezet lépett be, ebből időközben kettő kilépett, néhány pedig nem tevékenykedik: Alma Mater Alapítvány; Anna Nőszövetség; Árpád-házi Szent Erzsébet Ökumenikus Intézet; Biharigáz Alapítvány (Bihar község); Biharország Civil Társulás; Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) Bihari Osztálya, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Bihar megyei Fiókszervezete, Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) Nagyváradi Fiókegyesülete; Lazarus Alapítvány (Bihar község); Matyi Műhely Magánbábszínház; Mindennapok Kereszténye Szövetség; MM Pódium Kulturális Egyesület; Nagyváradi Diakónia Keresztyén Alapítvány; Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete; Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság; Révai Miklós Szakkollégium Egyesület; Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) Bihari Szervezete; Sapientia Varadiensis Alapítvány; Studium Academicum Alapítvány; Talentum Alapítvány; Táncház Egyesület; Tempo Klub; Tibor Ernő Galéria.

A szövetség célja a civil szervezetek közötti jobb együttműködés előmozdítása, közös álláspontok kialakítása és képviselete, a tevékenységi tervek összehangolása, közös pályázatok elkészítése és közös tevékenységek szervezése, kiadványok megjelentetése, országos és nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Rendeltetése közösségi összefogással mindazon feladatok ellátása, amelyeket a magyar társadalom fejlődése megkövetel. A BINCISZ politikával nem foglalkozik, de állást foglal a fontosabb közérdekű kérdésekben és részt vállal az érdekvédelemben. Hét szerkesztett kötetet jelentetett meg a magyar kultúra napi rendezvényekről, így legutóbb Magyar Kultúra Ünnepe 2013 címmel. A helyi sajtóban rendszeresen hírt adtunk legfontosabb tevékenységeinkről, a BINCISZ honlapunkat pedig rendszeresen frissítjük: www.gportal.hu/bincisz/ .  A BINCISZ vezetősége jelenleg a következő: alapító elnök: dr. Fleisz János történész, egyetemi tanár, alelnök: Bethlendi István vállalkozó, ügyvezető titkár: Lajos Annamária ügyintéző.

A BINCISZ legfontosabb civil, kulturális és tudományos kezdeményezései a következők voltak:
1. A Magyar Tudomány Napja kezdeményezése és első alkalommal való megszervezése Nagyváradon és egész Erdélyben 2000. november 3-án.
2. A Magyar Kultúra Napja kezdeményezése és első megszervezése Nagyváradon és egész Erdélyben 2001. január 22-én. A következő években a nemzeti és biharországi összetartozás jegyében közösen szerveztük meg minden évben a berettyóújfalui civil szervezetekkel és intézményekkel, illetve más partnerekkel.
3. A Civil Társadalom Napja első megszervezése Nagyváradon 2001. május 17-én.
4. Biharért közösen, a 3. évezred kihívásai közös projekt a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesülettel 2005 januárjától évente.
5. A Művelődés Hete - A Tanulás Ünnepe első megszervezése Romániában 2005 szeptembere és novembere között. A fenti rendezvényeket az óta évről évre napjainkig megrendeztük.
6. Az 1999-ben a Sapientia Varadiensis Alapítvány által kezdeményezett Károly József Irenaeus tudós premontrei kanonokról való megemlékezések közös lebonyolítása 2005- óta napjainkig.
7. A Bihar Kultúrájáért civil érem közös megalapítása 2006-ban. Ezt eddig hat alkalommal adtuk át. Nagyváradon 2006-ban a szervezetek szintjén, a Tibor Ernő Galéria kapta meg, 2007-ben, az egyéni kategóriában Dr. Fleisz János a BINCISZ alapító elnöke, 2008-ban az Alma Mater Alapítvány, 2009-ben Meleg Attila a BINCISZ akkori programszervezője, 2010-ben a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) Bihari Szervezete, legutóbb 2014-ben pedig Dr. Pomogáts Béla budapesti irodalomtörténész, az Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Anyanyelvi Konferencia) tiszteletbeli elnöke.
8. Civil Találkozók Nagyváradon, illetve a partner szervezetek székhelyein, vagy más helyszíneken, így Budapesten, Kolozsváron, Berettyóújfaluban, Tatán, Debrecenben, Szarvason, Jászfényszarun, Derecskén, Sárospatakon, Szentjobbon, Gyulán, Szegeden stb.
9. A Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK) létrehozásának kezdeményezése a BINCISZ elnöke által és elindítása 2009. december 9-én.
10. A Biharország Civil Társulás közös megalakítása 2012. május 2-án.
A rendezvények, illetve a találkozók közösség építő szerepükön kívül jelentős felhajtó erőt és gyakran közös élményt jelentettek.
Itt is megköszönjük mindazoknak a hozzájárulását, akik kezdeményezéseinket felkarolták, támogatták, vagy részt vettek rendszeresen az eseményeken.

Másfél évtized elteltével megállapíthatjuk, hogy a létező hiányérzet ellenére is a hagyományteremtés és a civil építkezés sikeres volt és ezt a jövőben is szeretnénk folytatni. Tartalmi megújulást tűztünk ki célul, hogy szövetségünk a megváltozott társadalmi-politikai körülmények között is, mint szakmai - érdekvédelmi civil szervezet betölthesse szerepét a bihari és nagyváradi magyar civil társadalom fejlesztésében és érdekvédelmében. A mai nehéz helyzetben, azonban más eszközökkel és módszerekkel élő társadalmi szervezetekre van szükség. Nem hiszünk ugyan a civilek kormányváltó szerepében, de biztosak vagyunk abban, hogy a rendszerváltoztatás és az igazi részvételi demokrácia megteremtésében a civileknek döntő szavuk lesz a közeljövőben.
Dr. Fleisz János
a BINCISZ alapító elnöke

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése