2015. június 30., kedd

Történész muzeológus Konferencia

A Magyar Múzeumi Történész Társulat (MaMuTT) 2015. június 24–26 között a vajai kastélyban, ahol a Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye található, tartotta meg ez évi országos történész muzeológus konferenciáját. A címe: Szerves fejlődés, tudatos kapcsolatépítés.  A XIX-XX. század folyamatai az Alföld északkeleti peremvidékén volt.
A 19. században kezdődött és főleg az utolsó harmadában bontakozott ki az a kor, amelynek meghatározó vonásai az egész 20. századra hatással voltak, de máig kifejti hatását. Ez a kor a magyarországi modernizáció kibontakozásának időszaka, amely áttörést jelentett a négy évszázados történelmi hányattatás után.  A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén, a Nyírségben található pompás vajai  Várkastélyban  folyt konferencia előadásai a térségben meghatározó szerepet játszott családok, mint például a Kállay-család, Lónyai, vagy Károlyi család bemutatása mellett néhány fontosabb város, így Nyíregyháza, Szatmárnémeti fejlődését, vagy a vasút elterjedésének jelentőségét taglalta. 

A rendezvényen Dr. habil. Fleisz János történész, egyetemi tanár Nagyvárad történelmi szerepéről beszélt a népes hallgatóságnak. Ebben kiemelte, Nagyvárad nagy történelmi hagyományait, fejlődésének legfontosabb szakaszait. Külön kitért a város máig is mérvadó csúcsidőszakára az 1890-1915 közötti negyedszázadra, amely által Nagyvárad a Kárpát-medence egyik legjelentősebb városa lett. Az utolsó száz év alatti átalakulást vetített képekkel illusztrálta, hangsúlyozva, hogy az 1915-ben leállt dinamikus fejlődés, szerves folytatására még várnunk kell. A második napon tanulmányi kirándulásra indultak a konferencia résztvevői, amelynek útvonala többek között Szatmárnémetit, a majtényi síkot, Nagykárolyt és Kaplonyt is célba vette. Ezeken a kalauzolást a szatmárnémeti Muzsnay Árpád, az EMKE Partiumi régió alelnöke végezte. A harmadik napon további érdekes előadások következtek, a kastély és környékével kapcsolatban.  
A rangos, színvonalas konferenciára a jövő évben is sor fog kerülni.


Képek >>>

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése