2011. december 15., csütörtök

A NAGYVVÁRADI CIVIL KEREKASZTAL (NCK) ÁLLÁSFOGLALÁSA

A Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK), mint a nagyváradi magyar közösség civil szervezeteinek önkéntes társulása, 2011. december 8-án tartotta kétéves jubileumi ülését a nagyváradi Posticum dísztermében. A találkozón elhangzottak és a döntések értelmében a következő állásfoglalást teszi közzé, amely ajánlásként tekinthető a többi nagyváradi civil szervezet számára.
 - A 26 alapító taggal rendelkező NCK nagy jelentőséget tulajdonít a magyar nemzeti összefogásnak, amely egyedüli útja lehet a társadalom megfelelő fejlődésének.
- Elfogadja az NCK kezdeményezője dr. Fleisz János, a BINCISZ elnöke javaslatait, amelyek felhívták a figyelmet arra, hogy a magyar közösségi célokat nem lehet csak párt-szempontokból kiindulva, pártközi egyezségek által megfelelően képviselni, az új helyzetben a nemzeti összefogás új típusú együttműködést követel meg, e nélkül értékeink, műemlékeink, temetőink napról-napra tovább pusztulnak és a folyamat lassan visszafordíthatatlanná válhat.
- A Nagyváradi Civil Kerekasztal a magyarság keretében létrejött többpártrendszer és ideológiai megosztottság körülményei között a kapcsolattartásban az egyforma távolság elvét tartja irányadónak, ami azt jelenti, hogy hajlandó együttműködni minden, a magyar közösség nemzeti és helyi érdekeit érintő fontos kérdésben, de a pártkampányokban és a propaganda rendezvényekben nem kíván tevékenyen részt venni.
- Az NCK fokozottan igényli a város ügyeibe való nagyobb beleszólást, hogy ott a váradiak érdeke érvényesüljön. Kéri, hogy az önkormányzat fogadja el partnerként az NCK-t és az kapjon véleményezési jogot, minden a civil szervezeteket érintő fontosabb kérdésben, beleértve a kulturális és szociális támogatások odaítélését is. 
- Hangsúlyozzák, hogy a civil szervezetek szoros és aktív együttműködése hatékonyan hozzájárul a mind a helyi, mind az egész Kárpát-medencei magyarság közösségi érdekeinek megvédéséhez.
- Az NCK fontosnak tartja egy nagyváradi közös civil eseménynaptár összeállítását, amelybe az összes önálló civil szervezet eseményei helyet kapnak. Megfogalmazták az igényt, hogy az NCK szervezetei, lehetőleg havonta küldjék be a honlap részére a pontosított eseménynaptárúkat.
- Jóváhagyták, hogy 2012-ben az NCK intézményes hátterét továbbra is a Posticum biztosítsa, 2012-re az NCK ügyvezetőjének pedig egyhangúlag újra Meleg Vilmos színművészt, a nagyváradi Szigligeti Társulat korábbi vezetőjét választották. Elérhetősége mobiltelefon: 0724528221, e-mail: melegvilmos@gmail.com Az NCK-nak levelezési címe nckerekasztal@gmail.com és saját honlapja működik https://sites.google.com/site/ncknagyvaradicivilkerekasztal/, ezen kívül alkalmanként hírlevelet küld a tagszervezetek számára, amelynek elérhetősége: http://nckhirlevele.blogspot.com/ 
           
Nagyvárad, 2011. december 9.Dr. FLEISZ JÁNOS                                                       MELEG VILMOS
        az NCK kezdeményezője                                             az NCK ügyvezetője
             a BINCISZ elnöke  
  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése