2015. november 14., szombat

Civil központok és hálózatépítés Erdélyben - hálózatépítő találkozó a nagyváradi civil szervezetekkel -

fekete-feher fejlec.png

MEGHíVÓ


Civil központok  és hálózatépítés Erdélyben
-hálózatépítő találkozó a nagyváradi civil szervezetekkel-

                Szerdán, november 18-án, 15:00 órai kezdettel, tisztelettel meghívjuk Önt, a  „Civil központok  és hálózatépítés Erdélyben” című hálózatépítő találkozóra, amelyre a Lórántffy Zsuzsanna Református Központ Múzeumtermében kerül sor (Libertatii 40).
A nemzet szellemi újraegyesítésének célját jelenleg több irányból is éri kihívás, mindenek előtt a Kárpát-medence országai közötti hagyományos bizalmatlanság. Az elmúlt években azonban ehhez társult egy teljesen más oldalról jelentkező kihívás is, amely már globális méretű, s nem csak ránk magyarokra, hanem a világban minden nemzetre egyaránt veszélyt jelent. A neoliberális ideológia uralkodóvá válásával ugyanis az emberi fejekben meghatározóvá válik egy olyan individuális hozzáállás, amely egyre inkább háttérbe szorítja az egyes emberek közösségi elkötelezettségét (legyen az a család, a nemzet vagy pl. egy vallási közösség esetében). Megbolydult a világ, s évezredes együttélési szabályok, értékek és elvek látszanak meginogni.    
Megoldást jelenthet Közép-Kelet-Európa magyar civil szervezeteinek egy hálózatba szervezése, miáltal nemcsak az egyes kisközösségeket jelentő magyar civil szervezetek kerülnek egymással kapcsolatba, hanem egyúttal a civil szervezetekhez nem tartozó, külön szerepet nem vállaló emberek is. Bár az interneten szerveződő hálózatok segítségével megtalálhatják egymást emberek sikerei és kudarcai azt mutatják, létrejön a hálózat, de fel kell tenni a közösségiség kérdését. Benne van a fogalomban a csoport (embercsoport), a lokalitás-kötődés (faluközösség), a szándék, a valahova tartozás vágya (azonos eszmék, célok, értékrend). A közösség kiemeli az embert egyediségéből és önérdekéből, így az ember egy kevésbé szűk és kevésbé részekből álló társadalmi gyakorlatot él át, ami erőt ad azoknak, akik a közösséget az együvé tartozás és az együttműködés konkrét megvalósulásának látják. Közösségben lehetünk biztonságban.

Célunk civil központok hálózatának a kialakítása.
A civil központok feladata elsősorban kistérségi szinten mutatkozik meg, hiszen ez az a szint, ahol még jelen tud lenni a civil központ és a célcsoportját jelentő civil szervezetek közötti személyes kapcsolat is. Fő funkciójuk az egyes civil szervezetek információ- és humánerőforrás kapacitás hiányosságainak a kiküszöbölése, vagyis a kistérségükben működő civil szervezetek részére információ- és tanácsadási szolgáltatások nyújtása.
Azonban már ezen a szinten is megjelenik a szervezetek közötti kistérségi együttműködés és partnerség mint feladat, s ez az a funkció, ami a Kárpát-medencei dimenzióban még inkább fontossá válik (persze az információ-közvetítés megmaradása mellett).
A legfontosabb tevékenység-csomagok a következők:
Civil együttműködés
Civil humánerőforrás-fejlesztés
Forrásszerzés
Turisztikai mobilizáció.
A civil hálózatépítés érdekében a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége és a Szórvány Alapítvány  képviselői közösségünk léte és jövője fontos.

dr. Bodó Barna
Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége
Elnök

Valdman Kinga
Szórvány Alapítvány
projekt manager
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése