2016. március 6., vasárnap

VETÉLKEDŐ Dr. Károly József Irenaeus életművéről

2016. március 3-án csütörtök délután dr. Károly József Irenaeus tudós fizikus premontrei kanonokra emlékeztek születésének 162. évfordulója alkalmából, a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceumban. A versenyt ezúttal is a Várad-hegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság és a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) kezdeményezte és az Ady Endre Líceum szervezte meg.

A megmérettetésre hat, egyenként háromfős csapat vállalkozott az Ady Endre Középiskola, a Mihai Eminescu Országos Kollégium és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum Iskolacsoport képviseletében. A zsűriben Kozma Éva, Vincze Zsolt tanárok és Makai Bölöni Judit könyvtáros foglalt helyet. Fleisz Judit történelem-tanárnő, mint az eddigi versenyek főszervezője köszöntötte, a 18. alkalommal megrendezett művelődéstörténeti vetélkedő résztvevőit. Emlékeztetett arra, hogy 1999-ben kezdeményezte a Sapientia Varadiensis Alapítvány és az akkor még működő Erdélyi Múzeum Egyesület nagyváradi fiókszervezete a diákvetélkedőket és a megemlékezéseket, azzal  a céllal, hogy  a fiatalok körében is tudatosítsák a nagyváradi jeles személyiség gazdag munkásságát és életútját. Hangsúlyozta, hogy a verseny mottója Károly Irén egy ismertté vált megállapítása: „A humanizmus emberré, a nemzeti törekvések naggyá a szeretet vallásossá tesz”. Ez a gondolat ma is irányadó kell, legyen a fiatalok számára. Az idén is a kilencedikes középiskolás diákokat szólították meg, mert ők azok, akik most ismerkednek meg behatóbban városunk tudományos- kulturális életével és vihetik tovább nagy elődeink tiszteletét.
A többfordulós verseny során a fiataloknak többek között villámkérdésekre kellett válaszolniuk, keresztrejtvényt fejtettek, puzzle-feladatot oldottak meg valamint vetítettképes bemutatót tartottak Egy kis séta Károly József Irenaeaussal a korabeli Nagyváradon címmel. A  bemutatók során felelevenedtek a 19. század végi 20. század eleji nagyváradi élet fontosabb momentumai, ami az oktatást, egészségügyet, közlekedést, a város modernizációját jelentette és összefüggésben van városunk díszpolgárának tevékenységével.  A hangulatos verseny végén Fejes Rudolf Anzelm Várad-hegyfoki prépost-prelátus, O. Praem. apát szólt a diákokhoz, bemutatva Károly József Irén életének és tevékenységének néhány mozzanatát, méltatva a közért tett áldozatos tevékenységét is. Kiemelte a tanulás és a tudás jelentőségét, mert ez egy olyan megszerzett érték, amit senkitől sem lehet elvenni, végül pedig különdíjjal  jutalmazta az első helyezet csapat tagjait.  A bensőséges verseny végeredménye a következő: első helyen végzett,  s ezzel a verseny győztese lett a Mihai Eminescu Országos Kollégium IX.H. osztály csapata (Kovács Csenge, Viski Miriám, Sebestyén Margareta Zsanett), második ugyancsak a Mihai Eminescu Országos Kollégium IX.I csapata, harmadik helyen pedig a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum csapata végzett. A nyertesek munkáját könyvekkel jutalmazták. A verseny további résztvevői emléklapokat vihettek haza. Az évenként megrendezett Károly József Irenaeus megemlékezés 2016. március 12-én, szombaton 9 órától folytatódik a nagyváradi Premontrei templomban, ahol emlékező szentmisére és a tudós premontrei kanonok síremlékének megkoszorúzására kerül majd sor.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése