2016. november 15., kedd

Magyar Házak IV. Találkozója Kolozsváron

2016. november 11-12.-én az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) szervezésében Kolozsváron tartották meg a romániai Magyar Házak IV. Találkozóját. A rendezvény keretében mutatták be dr. Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története 1940–1944 című kötetét.
      C:\Users\Fleisz\Desktop\Kolozsvár 2016. nov 11-12\014.JPG
Dr. Fleisz János és Benkő Levente
A rangos rendezvénysorozat kezdőeseményére a kolozsvári EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházban került sor. Itt mutatták be Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története 1940–1944 című kötetét. Kós Katalin az Emlékház vezetője köszöntője után, a megjelenteket dr. Széman Péter az EMKE országos elnöke üdvözölte, kiemelve az esemény fontosságát. A könyvet Benkő Levente történész, a kolozsvári Művelődés folyóirat szerkesztője mutatta be. Ebben ismertette a könyv struktúráját, tartalmi elemeit, értékeit. Hangsúlyozta, hogy a kötet nemcsak a korabeli sajtó helyzetét tisztázza, hanem komoly történelmi ismereteket is ad. Ez után a szerző elmondta mi késztette arra, hogy a sajtótörténettel ilyen mélységben foglalkozzon, mi volt a könyv alapkoncepciója és miért tartotta fontosnak, ennek a bonyolult korszaknak a részletes bemutatását. Kifejtette, hogy várostörténészként igyekezett az egyes városokban, régiókban kialakult sajtót rangsorolni, mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. A bensőséges esemény dedikálással zárult. A könyvbemutatót megtisztelte jelenlétével dr. Skelecz György kolozsvári konzul. A két napos rendezvény, amelynek címe Magyar Házak szerepe a helyi értékek feltárásában, nemzeti identitásunk megőrzése érdekében.  A Magyar Házak működésének fenntarthatósága volt, este a kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központban folytatódott a résztvevők bemutatkozásával.  A szakmai civil szervezetek részéről dr. Fleisz János a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége elnöke, az EMKE Partiumi területi alelnöke, bemutatta az általa vezetett szövetség sokrétű tevékenységét, kiemelve az olyan hagyományteremtő határok feletti kezdeményezéseket, mint a Magyar Kultúra Ünnepe, Művelődés Hete stb. Kitért a Partiumban és Bihar megyében folyó közösségépítő tevékenység általános helyzetére is.
C:\Users\Fleisz\Desktop\Kolozsvár 2016. nov 11-12\033.JPG
                                                   A tanácskozás résztvevőinek egy csoportja
A bemutatkozásokból élénk tevékenység bontakozott ki, amelyet a sokszínűség és a sorozatos helytállás jellemzett. Másnap a megnyitó és üdvözlések után Tibád Zoltán a Bethlen Gábor Alap, Márton Katalin pedig a Communitas Alapítvány pályázati rendszerét mutatta be, vázolták, hogyan lehet sikeresebben pályázni, de kitértek a pályázatok lebonyolítására és az elszámolás elkészítésére is. Az előadásokat hosszú közös megbeszélés követte.  Végül Értékfeltárás címmel Jakab Antal Zsolt (Kriza János Néprajzi Társaság) mutatta be az értéktár feltárások helyzetét, azonban az értéktár bizottságok együttműködését és szerkezetét kevésbé sikerült megvilágítani. A megbeszélések során is, kiderült, hogy a helyi értékek feltárása még kezdeti stádiumban van. Délután a Jó példák – sikeres programok a Magyar Házakban című tanácskozáson, részletesen megtárgyalták a főbb teendőket, problémákat és azok megoldásának lehetőségeit.
Összességében megállapítható, hogy az elmúlt negyedszázadban az önerőből intézményesülő magyar közösség egyik legjelentősebb megvalósítása a Magyar Házak intézményeinek a létrehozása, mivel helyi szinten, elsősorban a szórványvidéken, meghatározó szerepet töltenek be a magyar identitás megőrzésében. A jó hangulatú, sikeres találkozót jövőre is megszervezik.
Képek >>>

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése