2018. augusztus 21., kedd

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A HELYTÖRTÉNETÍRÁSRÓL


2018. augusztus 14-16-a között a Balaton-parti Zamárdiban a Magyar Történelmi Társulat (MTT) és annak Dél-Dunántúli Csoportja az MTA PAB Város- és Helytörténeti Munkabizottsága és a pécsi egyetemi Levéltár közreműködésével módszertani jellegű tudományos konferenciát rendezett a helytörténetírás kérdéseiről.
A hely embere – az ember „helye” Emberközpontú történetírás ‒ helytörténeti kutatás című rendezvény lényegében folytatása volt egy már 1999 szeptemberében, majd 2017-ben Pécsett megrendezett hasonló konferenciának. Az eseményen részt vett Nagyváradról dr. Fleisz János történész, a Sapientia Varadiensis Alapítvány elnöke, valamint Fleisz Judit ny. tanár.
A rangos konferencián, Csukovits Enikő, a MTT főtitkára megnyitója után két plenáris előadás következett. Az elsőt, Vonyó József pécsi egyetemi tanár tartotta A hely és az ember. Az emberközpontú helytörténet írás lehetséges szempontjai címmel. Ebben kifejtette, a helytörténetet gyakran értelmezik település történeteként – holott annak értelme jóval általánosabb: lokális történelem. Ezért tárgyai lehetnek (kell, hogy legyenek) más területi egységek is, mint például a településnél nagyobb területi egységek: a természeti, politikai adottságok alapján elkülönülő kis- vagy nagyrégiók (Ormánság, Sárrét stb., illetve Kárpátalja, Partium stb.), a közigazgatási egységek (járás, megye), a településrészek: kerületek, városrészek, de tágabb értelemben illeszkednek a tematikába a települések fontos üzemei, intézményei történetének feldolgozása stb. A továbbiakban kitért az országos történet és a helytörténet viszonyára, megállapítva, hogy a döntő elem az ember, mert a települést, vagy az épületállományát az ember hozza létre.
Gyáni Gábor budapesti akadémikus A helytörténettől a helyi történetig címmel tartott előadást, amelyben végig követte a helytörténet és országtörténet közötti viszony alakulását, a megközelítések és a szempontok sokrétűségét. Kiemelte a helytörténet írás újabb paradigmáját, amely szerint a kutató nem a helyit vizsgálja, hanem helyben kutat. Következtetése, amely egyben az egész konferencia egyik alap felismerése volt: a hagyományos helytörténet, műveljék azt tetszőleges keretben nem az országos történetnek alárendelt műfaj, hanem olyan autonóm történeti megismerési mód, amely képes megállni a maga lábán is.
A három nap alatt több szekcióban mintegy 30 előadás hangzott el, a legváltozatosabb tematikában, olyan gyűjtőcímek alatt, mint az interdiszciplináris kutatások, a személyiségek szerepe a települések életében, városi tér, épületállomány és az ember, népességi és gazdaságtörténeti vizsgálatok, a regionális kutatások lehetőségei. Utóbbi szekcióban hangzott el Fleisz János nagyváradi egyetemi tanár a Partium régió kutatásának problémái napjainkban című előadása, amelyben a  régió kutatásának elméleti, módszertani és gyakorlati kérdéseire tért ki. Kiindulva a Partium 1570 óta nyomon követhető, mintegy 450 éves múltjából, ismertette a formálódó régió mai területi koncepcióját. A több tudományágat és szakirányt igénylő kutatás szemléleti alapja, egy jövőbeni Partium monográfia elkészítése, amely később kiegészülne a Partiumban élő két népcsoport közötti folyamatokra való összpontosítással. Bemutatta a Partium kutatás jelenlegi helyzetét és intézményes kereteit, amelyben az utóbbi években a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE), a Partiumi Területi Kutatások Intézete (PTKI), a Sapientia Varadiensis Alapítvány és mások szerepe emelkedik ki. Végkövetkeztetése, az volt, hogy a sok felvetődő probléma ellenére is szükség van a jelenleg identitásukat kereső, formálódó régiók kutatására is, ehhez pedig a regionális történeti és földrajzi vizsgálatokat kell előtérbe helyezni.
Első este a kutatási programok bemutatása keretében sor került a Pécs8 Program, a Budapesti Topotéka és a Magyar Várostörténeti Atlasz ismertetésére. Második este a város- és településtörténet írás mai helyzetét elemezték, kitérve arra, hogyan áll az egyes városok, települések  nagy-monográfiájának az összeállítása. Utolsó napon pedig az ARCANUM Adatbázis kezeléséről volt előadás és beszélgetés.
A tanácskozáson többek között az is elhangzott, hogy sajnos a hasonló rendezvényeken többségében a professzionális történetírás képviselői vesznek részt és a nagyszámú amatőr helytörténészek alig vannak jelen. Ugyanakkor, pedig jellemző az is, hogy ezek gyakran nem ismerik vagy nem olvassák az újonnan megjelent szakirodalmat és módszertant, sőt esetenként évtizedekig ugyanazokra a szakmailag már rég túlhaladott kiadványokra alapozva közlik sorozatosan írásaikat.
Zárszavában Gyáni Gábor akadémikus kifejtette, hogy nagyon sikeresnek ítéli a konferenciát és a nagy létszám is mutatta a téma aktualitását. A helytörténet ma már maga a történet, s nem véletlen, hogy azok a problémák amelyekkel a helytörténetírás küzd, lényegében az egész történetírást érintik. Azt is megállapította, hogy az utóbbi közel száz évben a trianoni határváltozások hatására, ami addig egységes nemzeti történelem volt, lényegében helytörténetté vált, ilyen az új kontextusba került, Erdély, Partium vagy akár Kárpátalja története. Az előadások pontos áttekintését adták annak, hogy mennyire sokrétű a mai helytörténet írás és körvonalazták a jövőbeli feladatokat is.
A konferencia előadásait jövőre külön kötetben is megjelentetik, de ezek vázlata már megjelent és elérhető a  http://www.tortenelmitarsulat.hu/doc/news/zamardirezumekotetbelivjo.pdf  
honlapon. A sikeres rendezvényt más témakörrel a jövő évben is megszervezik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése